• Teckning av arbetarmötet vid Fejan, Dagens Nyheter, 22 december 1906.
    Teckning av arbetarmötet vid Fejan ur Dagens Nyheter, 22/12 1906.
  • Bild av sågverksarbetare. Foto: Söderhamns kommun.
    Sågverksarbetare. Foto: Söderhamns kommun.
  • Bild av flottare i Ljusne.
    Flottare i Ljusne.

1. Arbetarna organiserar sig