Foto: Jens S Jensen

Barn av sin tid

från Hallwylska palatset till Hammarkullens miljonprogram

15 februari 2017–13 augusti 2017

Entréavgift: 70 kr

Under fyra decennier, med början 1973, dokumenterade fotografen och författaren Jens S. Jensen (1946–2015) Göteborgsförorten Hammarkullen. Han lärde känna människorna som bodde där och genom hans bilder och intervjuer kommer vi nära ungdomarna som växte upp i en av miljonprogrammets betongförorter. När arbetet inleddes var Jens S. Jensen nyutexaminerad arkitekt och en viktig drivkraft var att synliggöra och kritiskt granska samhällsstrukturerna och hur de storskaliga lösningarna påverkade människornas vardag och drömmar. Han ville också komma bakom den mediala bilden av ”förortsmänniskan” och ge en mer en nyanserad skildring av både platsen och de som bodde där.

I utställningen Barn av sin tid på Hallwylska museet får vi möta både ungdomarna från Hammarkullen och barnen von Hallwyl: Ebba, Ellen och Irma. Det är närmare ett sekel mellan bilderna och de visar två vitt skilda världar. En där familjeförmögenheten skapats i 1800-talets blomstrande industrialism. Den andra skildrar barn till arbetare i strukturomvandlingarnas 1970-tal; en värld en där ungdomarna tidigt får klara sig själva och där fritidsgården är den samlande platsen, men också en värld där droger utgör en del av vardagen.

Utställningen Barn av sin tid ger inblickar i barns och ungdomars liv i två historiska skeenden och sociala sammanhang. Konstrasten bidrar också till att tydliggöra den förändrade synen på vuxenblivande och de krav barnen ställts inför i familjen och i samhället.

Ur ett fotohistoriskt perspektiv visar utställningen skillnaden mellan 1800-talets regisserade studioporträtt och den social dokumentärfotografi som präglad svensk fotografi på 1970-talet; en rörelse i vilken Jens S. Jensens arbeten hör till det viktigaste.

Utställningen är curerad av Niclas Östlind, fil. dr i fotografi vid Akademin Valand samt Joakim Geiger

Utställningen visas i museets gästrumsvåning.

Digital utställning
Under utställningstiden visar vi också en digital utställning med Jens S. Jensens fotografier och fotografier på barnen von Hallwyl.

Den digitala utställningen hittar du här 

Utställning Hammarkullen Konsthall
En version av utställningen Barn av sin tid visas på Hammarkullen Konsthall (Hammarkullens spårvagnshållplats)  från den 14 februari 2017. Det är ett samarbete mellan Hallwylska museet, Hammarkullen konsthall och Göteborgs stadsmuseum.

Hammarkullens spårvagnshållplats är en okonventionell plats för samtidskonst.  Hammarkullen Konsthall ligger i spårvagnshållplatsen Hammarkullen, på nedre plan samt i en monter på övre plan och i ljusboxar längs med rulltrapporna. Ta spårvagn 4,8 och 9; resan tar ca 14 min från Centralen.