För all framtid

Hallwylska museet 80 år

17 maj – 9 september 2018

Wilhelmina von Hallwyls vision var att hennes hem skulle bevaras för all framtid. När museet nu fyller 80 år presenteras en utställning om hennes kulturgärningar och om vägen från hem till museum. 

Wilhelminas livsverk, det Hallwylska museet ger oss idag en möjlighet att få se hur herrskap och tjänstefolk levde sina liv i ett välbärgat hem vid sekelskiftet 1900. Hennes plan var att samla och bevara både sin tid och äldre tiders kultur, och allt skulle noga dokumenteras.

Utställningen visar flera av Wilhelminas dräkter och föremål från samlingarna som normalt inte är tillgängliga för besökarna. Här finns till exempel det allra första föremålet i hennes samling, den lilla snäckan som hon som barn fick i gåva av sin far.

Utställningen lyfter fram det omfattande katalogiseringsarbete som Wilhelmina inledde och länge övervakade, och som gjorde hennes gärning till något unikt. Ta del av berättelserna om hur museet skapades och detaljerna om föremålen. En nyproducerad film berättar om hur hon som kulturmecenat har lämnat spår långt utanför museets väggar.

Wilhelmina levde i en tid när kvinnors inflytande och handlingsutrymme var kraftigt begränsat och hon fick därför hitta vägar för att få igenom sin vision och vilja. Det var till exempel viktigt att hon hade sin makes, Walther von Hallwyls stöd för sina idéer. 1920 skrev de i ett gemensamt gåvobrev att deras stockholmshem och ägodelar efter deras död skulle tillfalla svenska staten:

"Gåfvans ändamål är, att den fasta egendomen med den däri förvarade lösegendomen skall för all framtid utgöra ett museum, tillgängligt för forskare och andra intresserade inom konstens och konsthandtverkets områden."

Walther von Hallwyl gick bort 1921 och Wilhelmina von Hallwyl levde till 1930. Måndagen den 16 maj 1938 slog Hallwylska museet upp portarna för allmänheten för första gången.