Om myndigheten

Hallwylska museet tillhör myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH)

Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) bildades den 1 juli 1978. LSH tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och leds av en överintendent. Riksdagens beslut om en nationell kulturpolitik ligger till grund för myndighetens arbete.

Vårt mål är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Myndigheten består utöver de tre museerna av en stab, en kommunikationsenhet, en samlingsenhet och enheten Digitala museet, vilka arbetar myndighetsövergripande.

Läs mer om myndigheten på www.lsh.se