Lediga tjänster

Statens historiska museer

Hallwylska museet tillhör sedan 1 januari 2018 myndigheten för Statens Historiska Museer (SHM). SHM tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och till grund för myndighetens arbete ligger Riksdagens kulturpolitiska beslut.

Du kan läsa mer om oss på www.shm.se.