Konserveringsuppdrag

Anlita vår uppdragsverksamhet!

Vi är specialister på konservering av textil, fotografi, förgyllningar, metall, papper, läder, polykrom skulptur, stafflimåleri.

Vi erbjuder:

  • Konditionsbedömningar av samlingar och upprättar långsiktiga vårdplaner
  • Undervisning och föreläsningar i förebyggande konservering, aktiv konservering, föremålsvård och föremålshantering
  • Dokumentation och föremålsfotografering

Vi har utfört konserveringsarbeten för kyrkor, museer, statliga myndigheter och kommunala verksamheter, liksom många privatpersoner med privata samlingar.

Hos oss kan t ex din vävda tapet tvättas, konserveras och få en ändamålsenlig montering – åtgärder som är nödvändiga för att tapeten ska kunna bevaras väl för framtida generationer.

Kontakta oss för mer information
E-post: uppdrag@lsh.se