På egen hand

Lärarhandledning förskola och årskurs 0–3

Vi erbjuder en aktivitetsguide för lärare och elever så att ni kan upptäcka paradvåningen tillsammans. Till aktivitetsguiden/handledningen kan lärare även låna en rekvisitakorg med intressanta föremål som relaterar till innehållet i handledningen. I korgen finns även ficklampa, blyertspennor och skriv- och ritunderlägg.

Lärarhandledning för högstadium och gymnasium

Med lärarhandledningen kan läraren förbereda eleverna inför besöket. Den hjälper också lärare och elever att arbeta tillsammans i museets paradvåning. Handledningen är indelad i olika tematiska ”spår". Varje spår följs av förslag på övningar. Övningarna hjälper eleverna till ett kritiskt och analytiskt tänkande kring konstarter. De bidrar också till att fördjupa förståelsen av det sena 1800-talet samt det tidiga 1900-talet.

Gratis lärarhandledning

Här nedan kan du ladda ner Hallwylska museets lärarhandledning. Handledningen fungerar som en guide för dig och dina elever när ni på egen hand upptäcker museet. Den ger er en bakgrund till palatset såväl som tips på olika aktiviteter vilka kan göra museibesöket än mer minnesvärt.

Ladda ner vår lärarhandledning för årskurs 1 och 2 »

Ladda ner vår lärarhandledning för högstadiet och gymnasiet »