Dåtida nutida framtida

Dåtida Nutida Framtida

Nutida Svenskt Silver 50 år

Idén med utställningstiteln Dåtida Nutida Framtida är att visa bredden bland silversmedarna som ingår i föreningen Nutida Svenskt Silver, som 2013 firar 50 år. Exklusiva, ibland extraordinära, föremål av yppersta hantverksskicklighet visas i högvälborna miljöer i Hallwylska museet. Här möts nutid och dåtid i ett unikt samförstånd, gestaltat av utställningens curator, silversmeden Anders Ljungberg.

Utställningen i sin helhet ger en överblick av hur corpus*-tradition, smyckekonst och silver/guldsmide hantverksmässigt och konstnärligt sett har utvecklats från att vara designrelaterat – det äldsta föremålet är en fickplunta från 60-talet – till att bli mer konceptuellt och närma sig konstobjekt. Här visas flera exempel på corpus-arbeten, användbara eller helt obrukbara, det finns smycken som är bärbara eller svåra att bära – allt är i betraktarens ögon. Här finns även flera bra exempel på mångfald, kulturellt som spirituellt.

Ett unikt tillfälle att stifta bekantskap med vad svenskt, samtida silver- och guldsmide idag står för; den smideskonst som danades av Wiwen Nilsson, Sigurd Persson och Torun Bülow Hübe och vann internationellt erkännande. Men här syns fortsättningen, som är minst lika fantasifull, revolutionerande och överraskande.

Museets egna silversamling

Under utställningsperioden gavs det möjlighet för besökarna att på egen hand besöka Hallwylska museets egna stora imponerande silversamling, en trappa upp från paradvåningen. Ett rum som vanligtvis endast öppnas vid visningar.

Katalog – jubileumskatalog

Nutida Svenskt Silver bär på en unik historia som redovisas i den katalog som kompletterar jubileumsutställningen och som finns att köpa i museets butik. Där nämner Kerstin Wickman, professor eremita i design- och konsthantverkshistoria, sin i text att "jubileumsutställningen inbegriper även äldre verk för att ge besökarna i perspektiv på varje smeds formspråk och konstnärskap; den höga kvaliteten på dessa olikartade verk visar smedernas professionalism”.

Silversmide

är en kontroversiell konstart och ett speciellt konsthantverk, känsligt för tidsströmningar – men märkligt oberoende av modetrender.  Kerstin Wickman skriver också ”en skål är inte längre blott en skål, den äger inte bara en personlighet, den kan ha en rad olika uttryck och funktioner”; detsamma gäller för smycken. Varför inte profetera på Keats’ så ofta återbrukade diktstrof om att skönheten ligger i betraktarens ögon? På många sätt och vis är detta essensen i Nutidas jubileumsutställning.

Utställningen pågick 13 september – 17 november 2013