Utställningar

Kvinnoroller & kostymer i Bergmans filmer

Bild: Louis Huch/SF, Bearbetning: Ed Shepp

10.11.2017 – 18.3.2018

Den 10 november öppnar utställningen Bergman på modet på Hallwylska museet och inleder 100-årsjubileet av Ingmar Bergman som uppmärksammas under 2018.

Utställningen presenterar ett urval kostymer som knyter an till de av Bergmans filmer som utspelar sig under det sena 1800-talet och tidigt 1900-tal. Filmerna stämmer också tidsmässigt överens med den period då  familjen von Hallwyl levde och verkade i sitt palats Hamngatan 4 i Stockholm innan det blev museum.